Edi Rama: Brenda majit mund të ktheheni edhe në punë

PAKETA E ZGJERUAR MBËSHTET ME NJË PAGESË DIREKTE 40.000 Lek (400 USD) 176.000 MIJË FAMILJE

• 100 MIJË TË PUNËSUAR NË BIZNESET E VOGLA, TË CILAT JANË GO DITUR NË XHIRON E TYRE GJATË JAVËVE TË KUFIZIMIT TË LËVIZJEVE.

• 66 MIJË PUNONJËS NË BIZNESET E MËDHA QË JANË GO DITUR GJATË KËTYRE JAVËVE NË VENDET E TYRE TË PUNËS.

• 10 MIJË TË PUNËSUAR NË SEKTORIN E TURIZMIT.

NGA DATA 20 PRILL SHUMA 40.000 Lek DO TË FILLOJË TË DERDHET NË LLOGARITË E TË GJITHË KETYRE INDIVIDËVE DHE BRENDA MUAJIT TË 176 MIJË FAMILJET PËRKATËSE DO TA KENË MARRË ATË.

Me konsolodimin e ecurisë së derisotme të l’uftës, vlerësohet se një pjesë e konsiderueshme e këtyre punonjësve do të mund të rikthehen në punë brenda majit.